บริการรับวางบิล

คือ ระบบการรับวางบิลในรูปแบบออนไลน์แบบใหม่ที่ทางบริษัท ยู อินโฟ จำกัด สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงจากการแออัดในการวางบิลในรูปแบบเดิม และเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ให้สอดคล้องกับโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

com รับวางบิล
icon วางบิล [1.2]

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

icon วางบิล [2.2]

ลดค่าใช้จ่าย

icon วางบิล [3.2]

ระบบวางบิลออนไลน์ U e-Billing

e-Billing รับวางบิล [1]

ประโยชน์ของบริการรับวางบิล

ประโยชน์ที่ 1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องดำเนินการเอง ปล่อยเรื่องการรับวางบิล เป็นหน้าที่ของเรา

ประโยชน์ที่ 2 ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการจัดเตรียมบุคลากร เอกสารต่าง ๆ และสถานที่ในการรับวางบิล

ประโยชน์ที่ 3 สะดวกในการทำงาน ได้รับข้อมูลการวางบิลในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปทำข้อมูลตั้งหนี้และทำจ่ายต่อไปได้

ประโยชน์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการเงิน ด้วยระบบการรับวางบิลในรูปแบบออนไลน์ U e-Billing

 

e-Billing

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานด้านการรับวางบิลมามากกว่า 10 ปี มีพนักงานที่มีศักยภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการ รับวางบิล พร้อมทั้งมีบริการ ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัท ยู อินโฟ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านบริการการรับวางบิล และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

รับวางบิล 10ปี 7

ระบบการรับวางบิล U e-Billing

U e-Billing คือ ระบบการรับวางบิลในรูปแบบออนไลน์แบบใหม่ที่ทางบริษัท ยู อินโฟ จำกัด สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกลดความเสี่ยงจากการแออัดจากการรับวางบิลในรูปแบบเดิม และสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ให้สอดคล้องกับโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

Report รับวางบิล [1]
Report รับวางบิล [3]
FAQ รับวางบิล [2]

FAQ คำถาม

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรับวางบิล เพราะฉะนั้น บริษัทสามารถเข้าใจความต้องการและเงื่อนไขวางบิลของลูกค้าเป็นอย่างดี

หากเกิดความผิดพลาดประการใดๆ ในขั้นตอนการรับวางบิล ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้การรับวางบิลถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระบบการรับวางบิลออนไลน์ U e-Billing และการรับวางบิลในรูปแบบเคาน์เตอร์รับวางบิล  ดังนี้

1. ระบบการรับวางบิลออนไลน์ U e-Billing สามารถวางบิลที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทางเพื่อไปวางบิล ไม่ต้องรอรับคิว

2. ระบบการรับวางบิลออนไลน์ U e-Billing  มีรายงานประจำวันส่งให้ผู้ประกอบการด้วยไฟล์ excel นอกจากนั้นยังมีไฟล์สแกนเอกสารที่ผู้ประกอบการกำหนดตามเงื่อนไขการรับวางบิล

บริษัทฯ จะจัดเรียงเอกสารเป็นชุด และนำส่งกลับไปให้ลูกค้า ตามเงื่อนไขการรับวางบิลของลูกค้า

เพราะบริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการด้านการวางบิล  และยังพัฒนาบริการการรับวางบิลโดยรูปแบบออนไลน์ U e-Billing เพื่อให้สอดคล้องกับโลกดิจิทัลในปัจจุบัน  ที่เป็นตัวช่วยในการทำงานทั้งลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด / บริษัท ยู ดิลิเวอรี่ จำกัด

    • ที่อยู่ : เลขที่ 21 ซ.รามคำแหง 21 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    • โทร : 02-718-5100
    • Line@ : @uinfo
    • อีเมล์ : [email protected]
    • เว็บไซต์ : www.uinfo.work

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา


U e-billing